Miło nam poinformować, że pan dr inż. Ireneusz Miciuła adiunkt z Instytutu Ekonomii i Finansów otrzymał finansowanie na działania naukowe z Narodowego Centrum Nauki w ramach konkursu MINIATURA 6.


Temat projektu: Metodyka wyceny kosztów całkowitych dla produkcji energii z różnych źródeł energetycznych. 

Dzięki otrzymanym środkom finansowym dr Miciuła zrealizuje 3-miesięczny staż naukowy w European University Institute (EUI) we Florencji (Włochy).