Zgodnie z decyzją z dnia 27 lutego 2023 roku Komitetu Monitorującego Programu Interreg South Baltic pozytywną decyzję uzyskał projekt zatytułowany „Ability of businesses in coastal municipalities to become self-sufficient in energy from Renewable Energy Sources”.

Projekt został zaakceptowany do sfinansowania w 4th Seed money call for proposals w ramach the Interreg South Baltic Programme 2014-2020. 

Nr identyfikacyjny projektu: STHB.02.02.00-32-S238/22. 
\

Wartość brutto projektu to 40 tys. euro. Partnerem wiodącym projektu jest Uniwersytet Szczeciński, a partnerem projektu jest Klaipeda University. 

Kierownikiem projektu jest dr hab. Rafał Nagaj, prof. US z Instytutu Ekonomii i Finansów Uniwersytetu Szczecińskiego.