Decyzją Ministerstwa Edukacji i Nauki PM/SP/0023/2021/1 z dnia 5 lipca 2022 roku Uniwersytet Szczeciński otrzymał finansowanie w wysokości 387 444,00 zł w ramach programu Polska Metrologia – „Ocena wpływu metrologii na gospodarkę w Polsce”. Okres realizacji lata 2022 – 2024.


Wniosek merytorycznie został opracowany przez Instytut Ekonomii i Finansów Uniwersytetu Szczecińskiego. Kierownikiem projektu jest dr hab. Małgorzata Tarczyńska-Łuniewska prof. US. Projekt jest realizowany przez zespół interdyscyplinarny. W skład zespołu ze strony IEiF wchodzą: dr hab. Mariusz Doszyń prof. US, dr Monika Rozkrut, dr Barbara Batóg.   

Celem projektu jest ocena wpływu metrologii na polską gospodarkę, przy wykorzystaniu szerokiego spektrum metod i technik badawczych, opartych na doświadczeniach międzynarodowych, zmierzających do weryfikacji tamże wypracowanych narzędzi badawczych i porównaniu wyników dla przypadku krajowego. W badaniu dokonana zostanie próba możliwie wszechstronnej ilościowej oceny wpływu metrologii na gospodarkę Polski.