Dobre praktyki JST na rzecz przeciwdziałania bezrobociu w regionie transgranicznym w warunkach Covid 19 (stanach nadzwyczajnych lub warunkach kryzysowych)” to międzynarodowy wspólny projekt badawczy Instytutu Ekonomii i Finansów, Instytutu Zarządzania, Wojewódzkiego Urzędu Pracy oraz Uniwersytetu w Greifswaldzie, realizowany również we współpracy ze Szkołą Główną Handlową oraz Politechniką Gdańską.

;

Celem projektu jest analiza i ocena podejmowanych przez jednostki samorządu terytorialnego działań na rzecz przeciwdziałania bezrobociu w regionie transgranicznym. Projekt rozpoczął się w maju br. i potrwa rok.
;

W wyniku przeprowadzonych badań mają zostać wypracowane dobre praktyki dotyczące działań samorządów na pograniczu, związanych z przeciwdziałaniem skutkom bezrobocia w okresie pandemii (stanów nadzwyczajnych).
;

Kierownikiem projektu jest dr hab. Małgorzata Porada – Rochoń, prof. US.
;

W skład zespołu badawczego wchodzą:

  • Prof. dr hab. Iga Rudawska,
  • Dr hab. Barbara Kryk, prof. US,
  • Dr hab. Małgorzata Porada – Rochoń, prof. US,
  • Dr Monika Tomczyk.

 

;

„Projekt jest dofinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa (Fundusz Małych Projektów w ramach Programu Współpracy Interreg V A Meklemburgia-Pomorze Przednie/Brandenburgia / Polska w Euroregionie Pomerania)”