Interdyscyplinarny zespół badawczy ds. kosztorysowania, tworzenia i testowania innowacyjnych rozwiązań biomedycznych.


Kluczowe projekty badawcze realizowane przez zespół
:

Poszukiwanie nowych ekonomicznie uzasadnionych technologii diagnostycznych

Głównym celem prac badawczych i badawczo-rozwojowych zespołu jest poszukiwanie optymalnych metod kalkulacji kosztów prac B+R oraz tworzenie nowych rozwiązań w zakresie projektowania i wdrażania ich do pracy laboratoryjnej, w tym projektowanie i badanie bioczujników o zastosowaniu w badaniach podstawowych oraz przesiewowych m.in. w diagnostyce medycznej oraz sportowej.

Stosowane metody i techniki badawcze:

 • analiza rynku w zakresie akceptowalnej ceny sprzedaży,
 • analiza kosztów opracowania i wdrożenia działalności badawczo-rozwojowej,
 • planowanie kosztów wytworzenia technologii produkcji,
 • projektowanie wynalazków,
 • prototypowanie przy pomocy technologii FMD,
 • badanie laboratoryjnej skuteczności innowacyjnych rozwiązań z obszaru biologii i inżynierii biomedycznej, w tym badania z obejmujące obszar cytomiks z użyciem technik chemii analitycznej i klinicznej oraz biologii molekularnej.

Zespół w składzie:

 • prof. dr hab. Waldemar Gos (EiF),
 • dr Dorota Kostrzewa-Nowak (INoKF) 
 • dr hab. Robert Nowak (INoKF)

to doświadczeni pracownicy badawczo-dydaktyczni będący specjalistami z zakresu:

 • kalkulacji kosztów wytworzenia oraz prawa bilansowego (krajowego, międzynarodowego) i podatkowego z tego zakresu,
 • biologii medycznej w tym biochemii, hematologii i immunologii, w tym w zakresie wysiłku fizycznego,
 • analityki medycznej,
 • opłaszczania powłok w bioczujnikach.

Kontakt 

Prof. dr hab. Waldemar Gos

e-mail: waldemar.gos@usz.edu.pl

tel.  +48 91 444 1970

Mickiewicza 64, 71 – 101 Szczecin,