Jego Magnificencja Rektor Uniwersytetu Szczecińskiego prof. dr hab. Waldemar Tarczyński otrzymał z rąk Pana dra Dominika Rozkruta- Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, Odznakę Honorową Zasłużony dla Statystyki Rzeczypospolitej Polskiej.