16 września 2021 prof. dr hab. Iga Rudawska uhonorowała pracowników IEiF Perłą Instytutu za wkład w ewaluację dyscypliny ekonomia i finanse za lata 2017-2021.

;
Dyplomy uznania otrzymali:
;

dr Paweł Baran

dr hab. Beata Bieszk-Stolorz, prof. US

dr Aneta Brzeska

dr Krzysztof Dmytrów

dr hab. Mariusz Doszyń, prof. US

dr Sebastian Gnat

dr hab. Małgorzata Guzowska, prof. US

dr hab. Sebastian Majewski, prof. US

dr hab. Iwona Markowicz, prof. US

dr Ireneusz Miciuła

dr hab. Danuta Miłaszewicz, prof. US

dr hab. Rafał Nagaj, prof. US

dr hab. Małgorzata Porada-Rochoń, prof. US

dr Ewa Putek-Szeląg

dr hab. Beata Sadowska, prof. US

dr Dorota Skała

prof. dr hab. Agnieszka Szewczyk

dr hab. Małgorzata Tarczyńska-Łuniewska, prof. US

prof. dr hab. Dariusz Zarzecki

prof. dr hab. Magdalena Zioło. prof. US