Perły Instytutu to coroczne nagrody uznania Dyrekcji Instytutu, honorujące najbardziej aktywnych naukowo pracowników Instytutu Ekonomii i Finansów. W tym roku Perły Instytutu przypadły w udziale badaczom, którzy opublikowali wysoko punktowane publikacje, które weszły do ewaluacji dyscypliny 2017-2021. 

 
Lista Nagrodzonych:

 • dr Paweł Baran
 • dr hab. Beata Bieszk-Stolorz, prof. US
 • dr Krzysztof Dmytrów
 • dr hab. Mariusz Doszyń, prof. US
 • prof. dr hab. Beata Zofia Filipiak
 • dr hab. Iwona Foryś, prof. US
 • dr Sebastian Gnat
 • dr hab. Małgorzata Guzowska, prof. US
 • dr Marta Hozer-Koćmiel
 • dr hab. Barbara Kryk, prof. US
 • dr hab. Christian Lis, prof. US
 • dr Tomasz Łukaszewski
 • dr hab. Iwona Markowicz, prof. US
 • dr inż. Ireneusz Miciuła
 • dr hab. Rafał Nagaj, prof. US
 • dr hab. Małgorzata Porada-Rochoń, prof. US
 • dr hab. Beata Sadowska, prof. US
 • dr hab. Beata Świecka, prof. US
 • dr hab. Małgorzata Tarczyńska-Łuniewska, prof. US
 • prof. dr hab. Magdalena Zioło

 

Serdecznie gratulujemy wszystkim Nagrodzonym!