Porządek obrad posiedzenia Rady Naukowej

Instytutu Ekonomii i Finansów

w dniu 1.06.2023, godz. 12:00 – tryb bezpośredni, sala 127

 

 

 1. Zatwierdzenie porządku obrad.
 2. Zatwierdzenie protokołu posiedzenia Rady Naukowej w dniu 11 maja 2023 r.
 3. Komunikaty przewodniczącego.
 4. Zatwierdzenie wyniku publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr. Michała Hendryka.
 5. Wniosek komisji ds. przewodu doktorskiego mgr Moniki Dzikowskiej o skierowanie rozprawy doktorskiej do ponownych recenzji.
 6. Wniosek komisji ds. przewodu doktorskiego mgr. Konrada Bachanka o wyznaczenie recenzentów rozprawy doktorskiej (posiedzenie Komisji ds. przewodu doktorskiego zaplanowane jest na 1 czerwca 2023 r. godz. 8:30).
 7. Wniosek komisji ds. przewodu doktorskiego mgr. inż. Damiana Bonka o wyznaczenie recenzentów rozprawy doktorskiej.
 8. Wniosek komisji ds. przewodu doktorskiego mgr Sylwii Kowalskiej o wyznaczenie recenzentów rozprawy doktorskiej (posiedzenie Komisji ds. przewodu doktorskiego zaplanowane jest na 1 czerwca 2023 r. godz. 9:00).
 9. Wniosek komisji ds. przewodu doktorskiego mgr. Karola Leszczyńskiego o wyznaczenie recenzentów rozprawy doktorskiej.
 10. Wniosek komisji ds. przewodu doktorskiego mgr. Pawła Reczulskiego o wyznaczenie recenzentów rozprawy doktorskiej.
 11. Wniosek komisji ds. przewodu doktorskiego mgr Dominiki Zielińskiej o wyznaczenie recenzentów rozprawy doktorskiej.
 12. Powołanie komisji doktorskiej do przeprowadzenia czynności w postępowaniu o nadanie stopnia naukowego doktora mgr. Michałowi Prusinowskiemu.
 13. Powołanie komisji doktorskiej do przeprowadzenia czynności w postępowaniu o nadanie stopnia naukowego doktora mgr. Kacprowi Siwkowi.
 14. Wniosek przewodniczącego komisji ds. przewodu doktorskiego mgr Agnieszki Astapczyk o zmianę składu komisji ds. przewodu doktorskiego.
 15. Wniosek o powołanie komisji ds. przewodu doktorskiego mgr. Leszka Rzeźniczaka.
 16. Wniosek o wyznaczenie mgr. Leszkowi Rzeźniczakowi egzaminów doktorskich i ich terminów oraz powołanie składów komisji egzaminów doktorskich.
 17. Wniosek w sprawie zaopiniowania wniosku o zatrudnienie dr Joanny Rachuby z dniem 1 października 2023 r. na stanowisku adiunkta w Katedrze Finansów i Bankowości Instytutu Ekonomii i Finansów adiunkta.
 18. Wniosek dyrektora Instytutu Ekonomii i Finansów o utworzenie stanowiska asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Katedrze Ekonomii z dniem 1 października 2023 r.
 19. Sprawy różne.