Porządek obrad posiedzenia Rady Naukowej Instytutu Ekonomii i Finansów

w dniu 1.07.2021, godz. 12:00

 

 

  1. Zatwierdzenie porządku obrad
  2. Zatwierdzenie protokołu posiedzenia Rady Naukowej z 10 czerwca 2021 r.
  3. Komunikaty przewodniczącego
  4. Wniosek dr Aleksandry Banaszkiewicz w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego nauk społecznych w dyscyplinie ekonomia i finanse (proszę o zapoznanie się z dokumentacją na stronie eif.usz.edu.pl)
  5. Wniosek komisji ds. przewodu doktorskiego Stefana Schomakera o wyznaczenie recenzentów rozprawy doktorskiej (posiedzenie komisji ds. przewodu doktorskiego zaplanowane jest na 28 czerwca br. godz. 11:00)
  6. Wniosek mgr Joanny Rachuby o udzielenie płatnego urlopu naukowego w celu przygotowania rozprawy doktorskiej, w okresie 01.10.2021 – 31.12.2021
  7. Zaopiniowanie wniosku dyrektora Instytutu o utworzenie stanowiska asystenta w Katedrze Rachunkowości Instytutu Ekonomii i Finansów
  8. Zaopiniowanie Regulaminu kwalifikowania wniosków o przyznanie nagród rektora z funduszu nagród przyznanego Instytutowi Ekonomii i Finansów US
  9. Sprawy różne