Porządek obrad posiedzenia Rady Naukowej Instytutu Ekonomii i Finansów

w dniu 7.10.2021, godz. 12:00

 

 

  1. Zatwierdzenie porządku obrad
  2. Zatwierdzenie protokołu posiedzenia Rady Naukowej w dniu 16 września 2021 r.
  3. Wręczenie nagród JM Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego
  4. Komunikaty przewodniczącego
  5. Zatwierdzenie wyniku publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr Marioli Nycz w dyscyplinie ekonomia i finanse
  6. Wniosek komisji ds. przewodu doktorskiego Stefana Schomakera o przyjęcie rozprawy doktorskiej i wyznaczenie terminu jej publicznej obrony, w trybie zdalnym, na dzień 22 października 2021 r. godz. 10:00
  7. Sprawy różne