Porządek obrad posiedzenia Rady Naukowej

Instytutu Ekonomii i Finansów

w dniu 02.02.2023, godz. 12:00 – tryb bezpośredni, sala 127

 

 

1. Zatwierdzenie porządku obrad.

2. Zatwierdzenie protokołu posiedzenia Rady Naukowej z dnia 12 stycznia 2023 r.

3. Komunikaty przewodniczącego.

4. Zatwierdzenie wyniku publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr Małgorzaty Zakrzewskiej.

5. Wniosek komisji ds. przewodu doktorskiego mgr Olgi Wyszkowskiej-Kaniewskiej o wyznaczenie recenzentów rozprawy doktorskiej (posiedzenie komisji ds. przewodu doktorskiego zaplanowane jest na 31 stycznia 2023 r. godz. 10:00).

6. Wniosek mgr Anny Bischoff o zwolnienie z egzaminu doktorskiego z języka angielskiego.

7. Wniosek mgr Anny Bischoff o przedłużenie terminu zdawania egzaminów doktorskich do 31 marca 2023 r.

8. Wniosek dr hab. Małgorzaty Tarczyńskiej-Łuniewskiej, prof. US, o udzielenie płatnego urlopu naukowego na okres jednego roku w okresie od 1 marca.2023 r. do 29 lutego 2024 r.

9. Sprawy różne.