Porządek obrad posiedzenia Rady Naukowej Instytutu Ekonomii i Finansów

w dniu 02.06.2022, godz. 12:00, sala 127

 

 

 1. Zatwierdzenie porządku obrad.
 2. Zatwierdzenie protokołu posiedzenia Rady Naukowej z 5 maja 2022 r.
 3. Komunikaty przewodniczącego.
 4. Zatwierdzenie wyniku publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr Aleksandry Kieres w dyscyplinie ekonomia i finanse.
 5. Wniosek mgr Iwony Olek w sprawie przedłużenia terminu uzyskania stopnia doktora do 31 marca 2023 roku.
 6. Wniosek mgr Anny Suchockiej w sprawie przedłużenia terminu uzyskania stopnia doktora do 31 maja 2023 roku.
 7. Wniosek komisji ds. przewodu doktorskiego mgr. Bronisława Bryla o wyznaczenie recenzentów rozprawy doktorskiej (posiedzenie komisji ds. przewodu doktorskiego zaplanowane jest na 2 czerwca br. godz. 10:30).
 8. Wniosek komisji ds. przewodu doktorskiego mgr Joanny Kowalik o wyznaczenie recenzentów rozprawy doktorskiej.
 9. Wniosek komisji ds. przewodu doktorskiego dr. hab. Piotra Kwiatkiewicza o wyznaczenie recenzentów rozprawy doktorskiej.
 10. Wniosek komisji ds. przewodu doktorskiego mgr Agnieszki Moskal o wyznaczenie recenzentów rozprawy doktorskiej.
 11. Powołanie komisji doktorskiej do przeprowadzenia czynności w postępowaniu o nadanie stopnia naukowego doktora mgr. Markowi Kowalczykowi.
 12. Wniosek mgr Katarzyny Kozłowskiej o przedłużenie terminu zdawania egzaminów doktorskich.
 13. Wniosek mgr. inż. Mateusza Dziechciarza o przedłużenie terminu zdawania egzaminów doktorskich.
 14. Wniosek o powołanie komisji ds. przewodu doktorskiego mgr. Pawła Reczulskiego.
 15. Wniosek o wyznaczenie mgr. Pawłowi Reczulskiemu egzaminów doktorskich i ich terminów oraz powołanie składów komisji egzaminów.
 16. Wniosek o powołanie komisji ds. przewodu doktorskiego mgr Agaty Stachurskiej.
 17. Wniosek o powołanie komisji ds. przewodu doktorskiego mgr Olgi Wyszkowskiej-Kaniewskiej.
 18. Wniosek o wyznaczenie mgr Oldze Wyszkowskiej-Kaniewskiej egzaminów doktorskich i ich terminów oraz powołanie składów komisji egzaminów.
 19. Zaopiniowanie kandydatury dr Natalii Marskiej-Dzioby do Komisji dyscyplinarnej dla doktorantów.
 20. Zaopiniowanie kandydatury dr. Sebastiana Gnata do Odwoławczej komisji dyscyplinarnej dla doktorantów.
 21. Wnioski o przyznanie nagród Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego.
 22. Sprawy różne .