Porządek obrad posiedzenia Rady Naukowej Instytutu Ekonomii i Finansów

w dniu 2.12.2021, godz. 12:00

 

 

 1. Zatwierdzenie porządku obrad
 2. Zatwierdzenie protokołu posiedzenia Rady Naukowej w dniu 4 listopada 2021 r.
 3. Komunikaty przewodniczącego
 4. Wniosek w sprawie zmiany składu komisji doktorskiej do przeprowadzenia czynności w postępowaniu o nadanie stopnia naukowego doktora mgr Urszuli Mentel
 5. Wniosek o powołanie komisji ds. przewodu doktorskiego mgr. Artura Bielana
 6. Wniosek o wyznaczenie mgr. Arturowi Bielanowi egzaminów doktorskich i ich terminów oraz powołanie składów komisji egzaminów doktorskich
 7. Wniosek o powołanie komisji ds. przewodu doktorskiego dr. hab. inż. Piotra Kwiatkiewicza
 8. Wniosek o wyznaczenie dr. hab. inż. Piotrowi Kwiatkiewiczowi egzaminów doktorskich i ich terminów oraz powołanie składów komisji egzaminów doktorskich
 9. Wniosek o powołanie komisji ds. przewodu doktorskiego mgr Katarzyny Kozłowskiej
 10. Wniosek o wyznaczenie mgr Katarzynie Kozłowskiej egzaminów doktorskich i ich terminów oraz powołanie składów komisji egzaminów doktorskich
 11. Wniosek w sprawie zmiany promotora rozprawy doktorskiej mgr. Adama Szymki
 12. Wniosek o powołanie komisji ds. przewodu doktorskiego mgr. Adama Szymki
 13. Wniosek o wyznaczenie mgr. Adamowi Szymce egzaminów doktorskich i ich terminów oraz powołanie składów komisji egzaminów doktorskich
 14. Wniosek o powołanie komisji ds. przewodu doktorskiego mgr Dominiki Zielińskiej
 15. Wniosek o wyznaczenie mgr Dominice Zielińskiej egzaminów doktorskich i ich terminów oraz powołanie składów komisji egzaminów doktorskich
 16. Sprawy różne

 

Porządek obrad 2021.12.02 załącznik