Porządek obrad posiedzenia Rady Naukowej Instytutu Ekonomii i Finansów

w dniu 05.05.2022, godz. 12:00

tryb zdalny

 

 

  1. Zatwierdzenie porządku obrad
  2. Zatwierdzenie protokołu posiedzenia Rady Naukowej z 7 kwietnia 2022 r.
  3. Komunikaty przewodniczącego
  4. Wniosek komisji ds. przewodu doktorskiego mgr Aleksandry Kieres o przyjęcie rozprawy doktorskiej i wyznaczenie terminu jej publicznej obrony (posiedzenie komisji ds. przewodu doktorskiego zaplanowane jest na 4 maja 2022 r. godz. 12:00)
  5. Wniosek mgr. Macieja Jaworskiego o umorzenie przewodu doktorskiego
  6. Wniosek o powołanie komisji ds. przewodu doktorskiego mgr inż. Dominiki Król-Sméták
  7. Wniosek o wyznaczenie mgr inż. Dominice Król-Sméták egzaminów doktorskich i ich terminów oraz powołanie składów komisji egzaminacyjnych
  8. Wniosek o wyznaczenie mgr. Markowi Kowalczykowi egzaminu doktorskiego z nowożytnego języka obcego – języka angielskiego oraz powołania komisji egzaminacyjnej
  9. Wniosek w sprawie zaopiniowania zatrudnienia dr. Pawła Witkowskiego na stanowisku adiunkta w Katedrze Finansów i Bankowości Instytutu Ekonomii i Finansów z dniem 1 października 2022 r.
  10. Sprawy różne