Porządek obrad posiedzenia Rady Naukowej Instytutu Ekonomii i Finansów

w dniu 06.10.2022, godz. 12:00, sala 127

 

 

 1. Zatwierdzenie porządku obrad.
 2. Zatwierdzenie protokołów posiedzeń Rady Naukowej z 8 i 15 września 2022 r.
 3. Komunikaty przewodniczącego.
 4. Zatwierdzenie wyniku publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr Renaty Husiatyńskiej w dyscyplinie ekonomia i finanse.
 5. Zatwierdzenie wyniku publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr Joanny Kowalik w dyscyplinie ekonomia i finanse.
 6. Wniosek komisji ds. przewodu doktorskiego dr. hab. Piotra Kwiatkiewicza o przyjęcie rozprawy doktorskiej i wyznaczenie terminu jej publicznej obrony, w trybie bezpośrednim, na dzień 27 października 2022 r. godz. 12:00.
 7. Wniosek komisji ds. przewodu doktorskiego mgr. Bronisława Bryla o przyjęcie rozprawy doktorskiej i wyznaczenie terminu jej publicznej obrony (posiedzenie komisji ds. przewodu doktorskiego zaplanowane jest na 4 października 2022 r. godz. 14:00).
 8. Wniosek komisji ds. przewodu doktorskiego mgr Joanny Rachuby w sprawie zmiany tematu rozprawy doktorskiej (posiedzenie komisji ds. przewodu doktorskiego zaplanowane jest na 4 października 2022 r. godz. 9:45).
 9. Wniosek o powołanie komisji ds. przewodu doktorskiego mgr Anny Bischoff.
 10. Wniosek o wyznaczenie mgr Annie Bischoff egzaminów doktorskich i ich terminów oraz powołanie składów komisji egzaminacyjnych.
 11. Wniosek o powołanie komisji ds. przewodu doktorskiego mgr. Marcina Walczaka.
 12. Wniosek o wyznaczenie mgr. Marcinowi Walczakowi egzaminów doktorskich i ich terminów oraz powołanie składów komisji egzaminacyjnych.
 13. Powołanie komisji nostryfikacyjnej na kadencję 2021-2024 .
 14. Zatwierdzenie terminarza posiedzeń Rady Naukowej na rok 2023.
 15. Sprawy różne .