Porządek obrad posiedzenia Rady Naukowej Instytutu Ekonomii i Finansów

w dniu 07.04.2022, godz. 12:00

tryb stacjonarny

 

 

 1. Zatwierdzenie porządku obrad.
 2. Zatwierdzenie protokołu posiedzenia Rady Naukowej z 03.03.2022 r.
 3. Komunikaty przewodniczącego.
 4. Zatwierdzenie wyniku publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr Doroty Miśkiewicz w dyscyplinie ekonomia i finanse.
 5. Zatwierdzenie wyniku publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr. Pawła Witkowskiego w dyscyplinie ekonomia i finanse.
 6. Wniosek mgr. Adama Szymki o przedłużenie terminu zdawania egzaminów doktorskich.
 7. Wniosek o powołanie komisji ds. przewodu doktorskiego mgr Małgorzaty Butrymowicz-Łapińskiej.
 8. Wniosek o wyznaczenie mgr Małgorzacie Butrymowicz-Łapińskiej egzaminów doktorskich i ich terminów oraz powołanie składów komisji egzaminów.
 9. Zaopiniowanie wniosku dr hab. Beaty Sadowskiej, prof. US o przyznanie nagrody rektora w konkursie na naukowca roku w grupie nauk ekonomicznych i prawnych.
 10. Zaopiniowanie wniosku mgr Renaty Goli o przyznanie nagrody rektora w konkursie na najlepszego młodego naukowca Uniwersytetu Szczecińskiego.
 11. Zaopiniowanie wniosku mgr Małgorzaty Zakrzewskiej o przyznanie nagrody rektora w konkursie na najlepszego młodego naukowca Uniwersytetu Szczecińskiego.
 12. Zaopiniowanie utworzenia stanowiska badawczego w Instytucie Ekonomii i Finansów z dniem 15 kwietnia 2022 r. w związku z wnioskiem dyrektora Instytutu o zatrudnienie dr. Andreja Tsimayeu na stanowisku badawczym w charakterze kierownika projektu.
 13. Zaopiniowanie Regulaminu kwalifikowania wniosków o przyznanie nagród rektora z funduszu nagród przyznanego Instytutowi Ekonomii i Finansów US.
 14. Sprawy różne.