Porządek obrad posiedzenia Rady Naukowej Instytutu Ekonomii i Finansów

w dniu 07.07.2022, godz. 12:00 – tryb zdalny

 

 

 1. Zatwierdzenie porządku obrad.
 2. Zatwierdzenie protokołu posiedzenia Rady Naukowej z 2 czerwca 2022 r.
 3. Komunikaty przewodniczącego.
 4. Wniosek komisji ds. przewodu doktorskiego mgr Moniki Dzikowskiej o wyznaczenie recenzentów rozprawy doktorskiej.
 5. Wniosek komisji ds. przewodu doktorskiego mgr Renaty Husiatyńskiej o wyznaczenie recenzentów rozprawy doktorskiej.
 6. Wniosek komisji ds. przewodu doktorskiego mgr Agnieszki Łopatki o wyznaczenie recenzentów rozprawy doktorskiej (posiedzenie komisji ds. przewodu doktorskiego zaplanowane jest na 7 lipca br. godz. 11:30).
 7. Wniosek komisji ds. przewodu doktorskiego mgr. Bartosza Oliwy o wyznaczenie recenzentów rozprawy doktorskiej.
 8. Wniosek komisji ds. przewodu doktorskiego mgr. Michała Piechockiego o wyznaczenie recenzentów rozprawy doktorskiej.
 9. Wniosek komisji ds. przewodu doktorskiego mgr Agaty Stachurskiej o wyznaczenie recenzentów rozprawy doktorskiej.
 10. Wniosek mgr Olgi Wyszkowskiej-Kaniewskiej o zwolnienie z egzaminu doktorskiego z języka angielskiego.
 11. Wniosek o powołanie komisji ds. przewodu doktorskiego mgr. Piotra Zabadały.
 12. Wniosek o wyznaczenie mgr. Piotrowi Zabadale egzaminów doktorskich i ich terminów oraz powołanie składów komisji egzaminów.
 13. Sprawy różne.