Porządek obrad nadzwyczajnego posiedzenia

Rady Naukowej Instytutu Ekonomii i Finansów

w dniu 08.09.2022, godz. 8:30 – tryb zdalny

 

 

  1. Zatwierdzenie porządku obrad.
  2. Podjęcie uchwały w sprawie zawieszenia postępowania w sprawie nadania stopnia naukowego doktora nauk społecznych w dyscyplinie ekonomia i finanse mgr Urszuli Mentel.