Porządek obrad posiedzenia Rady Naukowej Instytutu Ekonomii i Finansów

w dniu 01.12.2022, godz. 12:00 – tryb bezpośredni

 

 

  1. Zatwierdzenie porządku obrad.
  2. Zatwierdzenie protokołów posiedzeń Rady Naukowej z 3 i 24 listopada 2022 r.
  3. Zatwierdzenie wyniku publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr Agnieszki Moskal w dyscyplinie ekonomia i finanse.
  4. Zatwierdzenie wyniku publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr. Bartosza Oliwy w dyscyplinie ekonomia i finanse.
  5. Wniosek mgr Joanny Rachuby w sprawie przedłużenia terminu uzyskania stopnia doktora do 30 czerwca 2023 roku.
  6. Wniosek mgr Małgorzaty Zakrzewskiej w sprawie przedłużenia terminu uzyskania stopnia doktora do 30 kwietnia 2023 roku.
  7. Wniosek komisji ds. przewodu doktorskiego mgr Dominiki Zielińskiej w sprawie zmiany tematu rozprawy doktorskiej (posiedzenie komisji ds. przewodu doktorskiego zaplanowane jest na 30 listopada 2022 r. godz. 9:30).
  8. Zaopiniowanie zmiany uchwały nr 68/04/2022 Rady Naukowej Instytutu Ekonomii i Finansów Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 7 kwietnia 2022 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu kwalifikowania wniosków o przyznanie nagród rektora z funduszu nagród dla nauczycieli akademickich przyznanego Instytutowi Ekonomii i Finansów Uniwersytetu Szczecińskiego.
  9. Zaopiniowanie zmiany uchwały 71/11/2021 Rady Naukowej Instytutu Ekonomii i Finansów Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 4 listopada 2021 r. w sprawie zaopiniowania zasad dysponowania środkami finansowymi na prowadzenie działalności badawczej przez Instytut do końca kadencji 2021-2024.
  10. Sprawy różne.

 

 

Porządek obrad 2022/12/01 załącznik