Porządek obrad posiedzenia Rady Naukowej Instytutu Ekonomii i Finansów

w dniu 10.06.2021, godz. 12:00

 

 

  1. Zatwierdzenie porządku obrad
  2. Zatwierdzenie protokołu posiedzenia Rady Naukowej z 13 maja 2021 r.
  3. Komunikaty przewodniczącego
  4. Zatwierdzenie wyniku publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr Moniki Mocianko-Pawlak w dyscyplinie ekonomia i finanse
  5. Wniosek dr Anny Dubel w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego nauk społecznych w dyscyplinie ekonomia i finanse (proszę o zapoznanie się z dokumentacją na stronie eif.usz.edu.pl)
  6. Wniosek komisji ds. przewodu doktorskiego mgr. Radosława Kordy o skierowanie rozprawy doktorskiej do ponownych recenzji (posiedzenie komisji ds. przewodu doktorskiego zaplanowane jest na 9 czerwca br. godz. 9:30)
  7. Wnioski o przyznanie nagród Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego
  8. Sprawy różne