Porządek obrad posiedzenia Rady Naukowej

Instytutu Ekonomii i Finansów

w dniu 11.05.2023, godz. 12:00 – tryb bezpośredni, sala 126

 

 

  1. Zatwierdzenie porządku obrad.
  2. Zatwierdzenie protokołu posiedzenia Rady Naukowej w dniu 13 kwietnia 2023 r.
  3. Zatwierdzenie wyniku publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr. Jarosława Jaworskiego.
  4. Zatwierdzenie wyniku publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr Teresy Domańskiej-Felczak.
  5. Wniosek Komisji ds. przewodu doktorskiego mgr. Michała Hendryka o przyjęcie rozprawy doktorskiej i dopuszczenie jej do publicznej obrony.
  6. Wniosek komisji ds. przewodu doktorskiego mgr. inż. Marcina Kalinowskiego o wyznaczenie recenzentów rozprawy doktorskiej.
  7. Komunikaty przewodniczącego.
  8. Sprawy różne .