Porządek obrad posiedzenia Rady Naukowej Instytutu Ekonomii i Finansów

w dniu 13.01.2022, godz. 12:00 – tryb zdalny

 

 

 1. Zatwierdzenie porządku obrad.
 2. Zatwierdzenie protokołów posiedzeń Rad Naukowych z 2.12.2021 r. i 16.12.2021 r.
 3. Komunikaty przewodniczącego.
 4. Wniosek komisji ds. przewodu doktorskiego mgr. Norberta Obryckiego o przyjęcie rozprawy doktorskiej i wyznaczenie terminu jej publicznej obrony (posiedzenie komisji ds. przewodu doktorskiego zaplanowane jest na 10.01.2022 r. godz. 10:00).
 5. Wniosek mgr Małgorzaty Zakrzewskiej w sprawie przedłużenia terminu uzyskania stopnia doktora do 31 grudnia 2022 roku.
 6. Wniosek o powołanie komisji ds. przewodu doktorskiego mgr. Konrada Bachanka.
 7. Wniosek o wyznaczenie mgr. Konradowi Bachankowi egzaminów doktorskich i ich terminów oraz powołanie składów komisji egzaminów.
 8. Wniosek o powołanie komisji ds. przewodu doktorskiego mgr. Bronisława Bryla.
 9. Wniosek o wyznaczenie mgr. Bronisławowi Brylowi egzaminów doktorskich i ich terminów oraz powołanie składów komisji egzaminów.
 10. Wniosek o powołanie komisji ds. przewodu doktorskiego mgr Moniki Dzikowskiej.
 11. Wniosek o wyznaczenie mgr Monice Dzikowskiej egzaminów doktorskich i ich terminów oraz powołanie składów komisji egzaminów.
 12. Wniosek o powołanie komisji ds. przewodu doktorskiego mgr Renaty Husiatyńskiej.
 13. Wniosek o wyznaczenie mgr Renacie Husiatyńskiej egzaminów doktorskich i ich terminów oraz powołanie składów komisji egzaminów.
 14. Wniosek o powołanie komisji ds. przewodu doktorskiego mgr. Pawła Mieczana.
 15. Wniosek o wyznaczenie mgr. Pawłowi Mieczanowi egzaminów doktorskich i ich terminów oraz powołanie składów komisji egzaminów.
 16. Wniosek o powołanie komisji ds. przewodu doktorskiego mgr. Michała Piechockiego.
 17. Wniosek o wyznaczenie mgr. Michałowi Piechockiemu egzaminów doktorskich i ich terminów oraz powołanie składów komisji egzaminów.
 18. Wniosek o powołanie komisji ds. przewodu doktorskiego mgr Małgorzaty Stawickiej.
 19. Wniosek o wyznaczenie mgr Małgorzacie Stawickiej egzaminów doktorskich i ich terminów oraz powołanie składów komisji egzaminów.
 20. Wniosek w sprawie zaopiniowania zatrudnienia dr Agnieszki Samsel z dniem 1 marca 2022 r. na stanowisku adiunkta w Katedrze Finansów i Bankowości Instytutu Ekonomii i Finansów.
 21. Wniosek w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej powołania dr. hab. Sławomira Franka, prof. US, na kierownika Katedry Finansów i Bankowości w Instytucie Ekonomii i Finansów z dniem 14 stycznia 2022 r. na kadencję 2021 – 2024.
 22. Sprawy różne.