Porządek obrad posiedzenia Rady Naukowej

Instytutu Ekonomii i Finansów

w dniu 13.04.2023, godz. 12:00 – tryb bezpośredni, sala 127

 

 

 1. Zatwierdzenie porządku obrad.
 2. Zatwierdzenie protokołu posiedzenia Rady Naukowej w dniu 9 marca 2023 r.
 3. Komunikaty przewodniczącego.
 4. Zatwierdzenie wyniku publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr Joanny Rachuby.
 5. Wniosek Komisji ds. przewodu doktorskiego mgr Teresy Domańskiej-Felczak o przyjęcie rozprawy doktorskiej i dopuszczenie jej do publicznej obrony (posiedzenie Komisji ds. przewodu doktorskiego zaplanowane jest na 12 kwietnia 2023 r. godz. 9:00).
 6. Wniosek Komisji ds. przewodu doktorskiego mgr. Jarosława Jaworskiego o przyjęcie rozprawy doktorskiej i dopuszczenie jej do publicznej obrony.
 7. Wniosek mgr. Szymona Machały o umorzenie przewodu doktorskiego.
 8. Wniosek mgr Doroty Szemiot-Trzepałko o umorzenie przewodu doktorskiego.
 9. Wniosek mgr Elżbiety Jabłońskiej w sprawie przedłużenia terminu uzyskania stopnia doktora do 31 grudnia 2023 roku.
 10. Wniosek mgr Anny Marszal w sprawie przedłużenia terminu uzyskania stopnia doktora do 31 grudnia 2023 roku.
 11. Wniosek mgr Anny Pilarczyk-Naprawski w sprawie przedłużenia terminu uzyskania stopnia doktora do 31 grudnia 2023 roku.
 12. Wniosek mgr Anny Bischoff o przedłużenie terminu zdawania egzaminów doktorskich do 31 maja 2023 r.
 13. Wniosek mgr. inż. Bogusława Bogdanowicza w sprawie wyznaczenia promotora pomocniczego w przewodzie doktorskim
 14. Wniosek Komisji ds. przewodu doktorskiego mgr. inż. Bogusława Bogdanowicza w sprawie poszerzenia składu komisji o osobę dr. inż. Mateusza Piwowarskiego.
 15. Zaopiniowanie wniosku dr Agnieszki Łopatki o przyznanie nagrody rektora w konkursie na najlepszego młodego naukowca Uniwersytetu Szczecińskiego.
 16. Sprawy różne .