Porządek obrad posiedzenia Rady Naukowej Instytutu Ekonomii i Finansów

w dniu 13.05.2021, godz. 12:00

 

 

 1. Zatwierdzenie porządku obrad
 2. Zatwierdzenie protokołu posiedzenia Rady Naukowej z 15 kwietnia 2021 r.
 3. Komunikaty przewodniczącego
 4. Wniosek o powołanie komisji ds. przewodu doktorskiego mgr Doroty Miśkiewicz
 5. Wniosek o wyznaczenie mgr Dorocie Miśkiewicz egzaminów doktorskich i ich terminów oraz powołanie składów komisji egzaminów doktorskich
 6. Wniosek o powołanie komisji ds. przewodu doktorskiego mgr Agnieszki Moskal
 7. Wniosek o wyznaczenie mgr Agnieszce Moskal egzaminów doktorskich i ich terminów oraz powołanie składów komisji egzaminów doktorskich
 8. Wniosek o powołanie komisji ds. przewodu doktorskiego mgr Teresy Domańskiej-Felczak
 9. Wniosek o wyznaczenie mgr Teresie Domańskiej-Felczak egzaminów doktorskich i ich terminów oraz powołanie składów komisji egzaminów doktorskich
 10. Wniosek komisji ds. przewodu doktorskiego mgr Moniki Mocianko-Pawlak o przyjęcie rozprawy doktorskiej i wyznaczenie terminu jej publicznej obrony, w trybie zdalnym, na dzień 9 czerwca 2021 r. godz. 12:00
 11. Wniosek komisji ds. przewodu doktorskiego mgr Moniki Mocianko-Pawlak o zmianę składu komisji ds. przewodu doktorskiego
 12. Zaopiniowanie wniosku o przyznanie dr hab. Magdalenie Zioło, prof. US nagrody ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki
 13. Zaopiniowanie Regulaminu podziału funduszu nagród i ich przyznawania nauczycielom akademickim w Instytucie Ekonomii i Finansów
 14. Sprawy różne