Porządek obrad posiedzenia Rady Naukowej

Instytutu Ekonomii i Finansów

w dniu 13.07.2023, godz. 13:00 – tryb zdalny

 

 

 1. Zatwierdzenie porządku obrad.
 2. Wniosek komisji habilitacyjnej o nadanie stopnia naukowego doktora habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie ekonomia i finanse dr Agnieszce Preś-Perepeczo.
 3. Komunikaty przewodniczącego.
 4. Wniosek komisji ds. przewodu doktorskiego mgr Agnieszki Astapczyk o wyznaczenie recenzentów rozprawy doktorskiej.
 5. Wniosek komisji ds. przewodu doktorskiego mgr Małgorzaty Butrymowicz-Łapińskiej o wyznaczenie recenzentów rozprawy doktorskiej.
 6. Wniosek komisji ds. przewodu doktorskiego mgr. inż. Mateusza Dziechciarza o wyznaczenie recenzentów rozprawy doktorskiej.
 7. Wniosek komisji ds. przewodu doktorskiego mgr Sylwii Henhappel o wyznaczenie recenzentów rozprawy doktorskiej.
 8. Wniosek komisji ds. przewodu doktorskiego mgr Oliwii Mróz-Malik o wyznaczenie recenzentów rozprawy doktorskiej.
 9. Wniosek komisji ds. przewodu doktorskiego mgr Anny Pilarczyk-Naprawski o wyznaczenie recenzentów rozprawy doktorskiej.
 10. Wniosek komisji ds. przewodu doktorskiego mgr Anny Pilarczyk-Naprawski o zmianę składu komisji ds. przewodu doktorskiego.
 11. Wniosek komisji ds. przewodu doktorskiego mgr Magdaleny Wasylkowskiej o wyznaczenie recenzentów rozprawy doktorskiej – punkt przeniesiony na kolejne posiedzenie Rady Naukowej.
 12. Sprawy różne.