Porządek obrad posiedzenia Rady Naukowej

Instytutu Ekonomii i Finansów

w dniu 14.09.2023, godz. 12:00 – sala 127

 

 

 1. Zatwierdzenie porządku obrad.
 2. Zatwierdzenie protokołów posiedzeń Rady Naukowej w dniach 29 czerwca 2023 r. i 13 lipca 2023 r.
 3. Komunikaty przewodniczącego.
 4. Wniosek komisji ds. przewodu doktorskiego mgr. inż. Konrada Bachanka o przyjęcie rozprawy doktorskiej i dopuszczenie jej do publicznej obrony (posiedzenie komisji ds. przewodu doktorskiego zaplanowane jest na 14 września 2023 r. godz. 10:30).
 5. Wniosek komisji ds. przewodu doktorskiego mgr Moniki Dzikowskiej o przyjęcie rozprawy doktorskiej i dopuszczenie jej do publicznej obrony (posiedzenie komisji ds. przewodu doktorskiego zaplanowane jest na 14 września 2023 r. godz. 9:30).
 6. Wniosek komisji ds. przewodu doktorskiego mgr. inż. Marcina Kalinowskiego o przyjęcie rozprawy doktorskiej i dopuszczenie jej do publicznej obrony (posiedzenie komisji ds. przewodu doktorskiego zaplanowane jest na 14 września 2023 r. godz. 10:00).
 7. Wniosek komisji ds. przewodu doktorskiego mgr Dominiki Zielińskiej o przyjęcie rozprawy doktorskiej i dopuszczenie jej do publicznej obrony (posiedzenie komisji ds. przewodu doktorskiego zaplanowane jest na 14 września 2023 r. godz. 9:00).
 8. Wniosek komisji ds. przewodu doktorskiego mgr. Jakuba Lasoty o wyznaczenie recenzentów rozprawy doktorskiej (posiedzenie komisji ds. przewodu doktorskiego zaplanowane jest na 13 września 2023 r. godz. 9:00).
 9. Wniosek komisji ds. przewodu doktorskiego mgr Magdaleny Wasylkowskiej o wyznaczenie recenzentów rozprawy doktorskiej.
 10. Wniosek dyrektora Instytutu w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej powołania dr. hab. Jacka Cypryjańskiego, prof. US, na kierownika Katedry Społeczeństwa Informacyjnego i Zastosowań Informatyki w Instytucie Ekonomii i Finansów w miejsce prof. dr hab. Agnieszki Szewczyk z dniem 1 października 2023 r. do końca kadencji 2021-2024.
 11. Wniosek dyrektora Instytutu w sprawie zaopiniowania zatrudnienia dr. Michała Hendryka na stanowisku adiunkta w Katedrze Rachunkowości Instytutu Ekonomii i Finansów z dniem 1 października 2023 r.
 12. Sprawy różne.