Porządek obrad posiedzenia Rady Naukowej Instytutu Ekonomii i Finansów

w dniu 15.09.2022, godz. 12:00 – tryb bezpośredni

 

 

  1. Zatwierdzenie porządku obrad.
  2. Zatwierdzenie protokołu posiedzenia Rady Naukowej z 7 lipca 2022 r.
  3. Komunikaty przewodniczącego.
  4. Wniosek komisji ds. przewodu doktorskiego mgr Joanny Kowalik o przyjęcie rozprawy doktorskiej i wyznaczenie terminu jej publicznej obrony (posiedzenie komisji ds. przewodu doktorskiego zaplanowane jest na 12 września 2022 r. godz. 9:00).
  5. Wniosek komisji ds. przewodu doktorskiego mgr Renaty Husiatyńskiej o przyjęcie rozprawy doktorskiej i wyznaczenie terminu jej publicznej obrony (posiedzenie komisji ds. przewodu doktorskiego zaplanowane jest na 12 września 2022 r. godz. 10:00).
  6. Wniosek komisji ds. przewodu doktorskiego mgr Małgorzaty Zakrzewskiej o wyznaczenie recenzentów rozprawy doktorskiej (posiedzenie komisji ds. przewodu doktorskiego zaplanowane jest na 12 września 2022 r. godz. 9:30).
  7. Wniosek mgr. Michała Hendryka w sprawie przedłużenia terminu uzyskania stopnia doktora do 31 października 2023 roku.
  8. Wniosek mgr Dominiki Król-Sméták o przedłużenie terminu zdawania egzaminów doktorskich.
  9. Sprawy różne.