Porządek obrad posiedzenia Rady Naukowej Instytutu Ekonomii i Finansów

w dniu 16.02.2023, godz. 12:30

tryb zdalny

 

 

 1. Zatwierdzenie porządku obrad.
 2. Zatwierdzenie protokołu posiedzenia Rady Naukowej z dnia 2 lutego 2023 r.
 3. Komunikaty przewodniczącego.
 4. Zatwierdzenie wyniku publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr. inż. Przemysława Starzyńskiego.
 5. Zaopiniowanie realizacji przez dyrektora Instytutu strategii Instytutu Ekonomii i Finansów w 2022 roku, raportu cząstkowego z realizacji strategii rozwoju naukowego Instytutu za lata 2021-2022 oraz sprawozdania dyrektora Instytutu z realizacji strategii.
 6. Wniosek komisji ds. przewodu doktorskiego mgr Joanny Rachuby o przyjęcie rozprawy doktorskiej i dopuszczenie jej do publicznej obrony.
 7. Wniosek komisji ds. przewodu doktorskiego mgr. Michała Hendryka w sprawie zmiany tematu rozprawy doktorskiej (posiedzenie komisji ds. przewodu doktorskiego zaplanowane jest na 14 lutego 2023 r. godz. 9:00).
 8. Wniosek komisji ds. przewodu doktorskiego mgr. Michała Hendryka o wyznaczenie recenzentów rozprawy doktorskiej (posiedzenie komisji ds. przewodu doktorskiego zaplanowane jest na 14 lutego 2023 r. godz. 9:00).
 9. Wniosek komisji ds. przewodu doktorskiego mgr. Michała Hendryka o zmianę składu komisji ds. przewodu doktorskiego (posiedzenie komisji ds. przewodu doktorskiego zaplanowane jest na 14 lutego 2023 r. godz. 9:00).
 10. Wniosek w sprawie zaopiniowania zatrudnienia dr Małgorzaty Zakrzewskiej z dniem 1 marca 2023 r. na stanowisku adiunkta w Katedrze Ekonomii Instytutu Ekonomii i Finansów.
 11. Sprawy różne.