Porządek obrad posiedzenia Rady Naukowej Instytutu Ekonomii i Finansów

w dniu 16.09.2021, godz. 12:00

 

 

 1. Zatwierdzenie porządku obrad
 2. Zatwierdzenie protokołu posiedzenia Rady Naukowej w dniu 1 lipca 2021 r.
 3. Wręczenie certyfikatów uznania – Perła Instytutu Ekonomii i Finansów 2021
 4. Komunikaty przewodniczącego
 5. Wniosek komisji ds. przewodu doktorskiego mgr. Norberta Obryckiego o wyznaczenie recenzentów rozprawy doktorskiej
 6. Wniosek komisji ds. przewodu doktorskiego mgr Marioli Nycz o przyjęcie rozprawy doktorskiej i wyznaczenie terminu jej publicznej obrony, w trybie stacjonarnym, na dzień 5 października 2021 r. godz. 10:00
 7. Wniosek komisji ds. przewodu doktorskiego mgr Katarzyny Piotrowskiej o przyjęcie rozprawy doktorskiej i wyznaczenie terminu jej publicznej obrony, w trybie zdalnym, na dzień 20 października 2021 r. godz. 10:00
 8. Wniosek komisji ds. przewodu doktorskiego mgr. inż. Radosława Kordy o przyjęcie rozprawy doktorskiej i wyznaczenie terminu jej publicznej obrony, w trybie zdalnym, na dzień 21 października 2021 r. godz. 9:00
 9. Wniosek dr hab. Beaty Świeckiej, prof. US, o udzielenie płatnego urlopu naukowego na okres jednego roku w okresie od 1 marca.2022 r. do 28 lutego 2023 r.
 10. Zaopiniowanie kandydatów na członków komisji oceniającej działalność badawczą, dydaktyczną i organizacyjną pracowników badawczych, badawczo-dydaktycznych i dydaktycznych zatrudnionych w Instytucie Ekonomii i Finansów
 11. Sprawy różne