Porządek obrad posiedzenia Rady Naukowej Instytutu Ekonomii i Finansów

w dniu 16.12.2021, godz. 12:00

 

 

  1. Zatwierdzenie porządku obrad.
  2. Komunikaty przewodniczącego.
  3. Zaopiniowanie wniosku o przyznanie mgr Joannie Kowalik stypendium Ministra Edukacji i Nauki dla wybitnych młodych naukowców.
  4. Zaopiniowanie wniosku o przyznanie mgr Agnieszce Łopatce stypendium Ministra Edukacji i Nauki dla wybitnych młodych naukowców.
  5. Zaopiniowanie wniosku o przyznanie dr Agnieszce Samsel stypendium Ministra Edukacji i Nauki dla wybitnych młodych naukowców.
  6. Zaopiniowanie wniosku o przyznanie mgr. Pawłowi Witkowskiemu stypendium Ministra Edukacji i Nauki dla wybitnych młodych naukowców.
  7. Sprawy różne.