Porządek obrad posiedzenia Rady Naukowej Instytutu Ekonomii i Finansów

w dniu 24.11.2022, godz. 12:00 – tryb zdalny

 

 

  1. Zatwierdzenie porządku obrad.
  2. Zatwierdzenie wyniku publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr. Marka Kowalczyka w dyscyplinie ekonomia i finanse.
  3. Zatwierdzenie wyniku publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr Agnieszki Łopatki w dyscyplinie ekonomia i finanse.
  4. Wniosek komisji nostryfikacyjnej o uznanie stopnia naukowego kandydata nauk ekonomicznych Pana Oleksiia Sysoieva za równoważny z polskim stopniem naukowym doktora .
  5. Wniosek komisji ds. przewodu doktorskiego mgr. Michała Piechockiego o przyjęcie rozprawy doktorskiej i dopuszczenie jej do publicznej obrony.
  6. Sprawy różne.