Porządek obrad posiedzenia Rady Naukowej

Instytutu Ekonomii i Finansów

w dniu 29.06.2023, godz. 13:00 – tryb zdalny

 

 

 1. Zatwierdzenie porządku obrad.
 2. Zatwierdzenie protokołu posiedzenia Rady Naukowej w dniu 1 czerwca 2023 r.
 3. Komunikaty przewodniczącego.
 4. Wniosek Komisji ds. przewodu doktorskiego mgr Olgi Wyszkowskiej-Kaniewskiej o przyjęcie rozprawy doktorskiej i dopuszczenie jej do publicznej obrony.
 5. Wniosek komisji ds. przewodu doktorskiego mgr Agnieszki Astapczyk o wyznaczenie recenzentów rozprawy doktorskiej – punkt przeniesiony na kolejne posiedzenie Rady Naukowej
 6. Wniosek komisji ds. przewodu doktorskiego mgr. inż. Bogusława Bogdanowicza o wyznaczenie recenzentów rozprawy doktorskiej.
 7. Wniosek komisji ds. przewodu doktorskiego mgr Katarzyny Goyke o wyznaczenie recenzentów rozprawy doktorskiej.
 8. Wniosek komisji ds. przewodu doktorskiego mgr. Pawła Mieczana o wyznaczenie recenzentów rozprawy doktorskiej.
 9. Wniosek komisji ds. przewodu doktorskiego mgr Magdaleny Wasylkowskiej o zmianę składu komisji ds. przewodu doktorskiego.
 10. Wniosek komisji ds. przewodu doktorskiego mgr. Michała Scheibego o zmianę promotora rozprawy doktorskiej.
 11. Wniosek komisji ds. przewodu doktorskiego mgr. Michała Scheibego o zmianę składu komisji ds. przewodu doktorskiego.
 12. Wniosek komisji ds. przewodu doktorskiego mgr. Jakuba Lasoty o zmianę promotora pomocniczego rozprawy doktorskiej.
 13. Wniosek komisji ds. przewodu doktorskiego mgr. Jakuba Lasoty o zmianę składu komisji ds. przewodu doktorskiego.
 14. Wniosek komisji ds. przewodu doktorskiego mgr. Jakuba Lasoty o zmianę tematu rozprawy doktorskiej.
 15. Powołanie komisji doktorskiej do przeprowadzenia czynności w postępowaniu o nadanie stopnia naukowego doktora mgr Piotrowi Borkowskiemu.
 16. Powołanie komisji doktorskiej do przeprowadzenia czynności w postępowaniu o nadanie stopnia naukowego doktora mgr Agnieszce Wąsik.
 17. Wnioski o przyznanie nagród Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego.
 18. Sprawy różne.