Porządek obrad posiedzenia Rady Naukowej Instytutu Ekonomii i Finansów w dniu 11.02.2021, godz. 12:00

 

  1. Zatwierdzenie porządku obrad 
  2. Zatwierdzenie protokołu posiedzenia Rady Naukowej z 14.01.2021 r.
  3. Zatwierdzenie wyniku publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr. Macieja Gomółki w dyscyplinie ekonomia i finanse
  4. Komunikaty przewodniczącego
  5. Wniosek komisji ds. przewodu doktorskiego mgr Moniki Mocianko-Pawlak o zmianę recenzenta rozprawy doktorskiej
  6. Wniosek komisji ds. przewodu doktorskiego mgr Anny Pilarczyk-Naprawski o zmianę promotora rozprawy doktorskiej
  7. Wniosek komisji ds. przewodu doktorskiego mgr Anny Pilarczyk-Naprawski o uzupełnienie składu komisji ds. przewodu doktorskiego
  8. Sprawy różne