Porządek obrad posiedzenia Rady Naukowej Instytutu Ekonomii i Finansów

w dniu 15.04.2021, godz. 12:00

 

 

 1. Zatwierdzenie porządku obrad
 2. Zatwierdzenie protokołu posiedzenia Rady Naukowej z 18 marca 2021 r.
 3. Komunikaty przewodniczącego
 4. Wniosek o wszczęcie postępowania w sprawie uroczystego odnowienia doktoratu prof. dr. hab. Władysławowi Janaszowi
 5. Zaopiniowanie kandydatów na promotora i recenzentów postępowania w sprawie uroczystego odnowienia doktoratu prof. dr. hab. Władysławowi Janaszowi
 6. Wniosek o powołanie komisji ds. przewodu doktorskiego Stefana Schomakera
 7. Wniosek o wyznaczenie Stefanowi Schomakerowi egzaminów doktorskich i ich terminów oraz powołanie składów komisji egzaminów doktorskich
 8. Wniosek komisji ds. przewodu doktorskiego mgr Katarzyny Piotrowskiej o wyznaczenie recenzentów rozprawy doktorskiej, dyscyplina: ekonomia
 9. Zaopiniowanie wniosku dr. Ireneusza Miciuły o przyznanie nagrody rektora w konkursie na naukowca roku w grupie nauk ekonomicznych i prawnych 
 10. Zaopiniowanie wniosku mgr Agnieszki Łopatki o przyznanie nagrody rektora w konkursie na najlepszego młodego naukowca Uniwersytetu Szczecińskiego
 11. Sprawy różne