Na XXII Zjeździe Krajowym PTE w Warszawie w dniu 18.10.2021 r. osoby ze szczecińskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, będące pracownikami naszego Instytutu zostały wybrane/powołane do gremiów krajowych PTE.

  • Agnieszka Łopatka – przewodnicząca Sądu Koleżeńskiego 
  • Ireneusz Miciuła – członek Sądu Koleżeńskiego 
  • Barbara Kryk – członek Zarządu Krajowego PTE i Rada Naukowa