EquaStream to międzynarodowy projekt realizowany w ramach funduszy szwedzkich. Celem projektu jest współpraca międzynarodowa na rzecz rozwoju nauki w zakresie zrównoważonego rozwoju ze szczególnym uwzględnieniem wyrównywania szans.


W projekcie biorą udział trzy ośrodki akademickie: Luleå University of Technology, (lider projektu), University of Szczecin – Winnet Center of Excellence®, American University of Armenia, oraz dwie organizacje pozarządowe Winnet Sweden oraz Georgian Institute of Public Affairs.

Uniwersytet Szczeciński jest reprezentowany przez pracowników Instytutu Ekonomii i Finansów: prof. Małgorzatę Guzowską oraz Instytutu Zarządzania: dr Sandrę Misiak-Kwit (team leader), dr Małgorzatę Wiścicką-Fernando. W polskim zespole znajduje się również doktorant Szkoły Doktorskiej US: mgr K. Shihan D. Fernando.


Projekt będzie realizowany do czerwca 2023 roku.