Z przyjemnością informujemy, że pracownicy Instytutu Ekonomii i Finansów zostali zaproszeni do udziału w pracach nad wyjątkową publikacją pt. „Understanding the Polish Capital Market – from Emerging to Developed” wydanej z okazji jubileuszu 30-lecia Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

 

W książce można przeczytać o rozwoju, wyzwaniach i roli naszego rynku kapitałowego w transformacji społeczno-gospodarczej Polski, która jeszcze na początku lat 90-tych nie była taka oczywista. Wówczas wielu ekonomistów i inwestorów nie wierzyło, że Warszawa stanie się centrum finansowym regionu a GPW będzie największą giełdą spośród krajów Europy Środkowo-Wschodniej. Dziś polski rynek kapitałowy jest symbolem sukcesu, a jego historia inspiracją dla krajów wprowadzających reformy rynkowe i rozwijających sektor finansowy.

 

W cotygodniowym wideokomentarzu GPW dr Marek Dietl, Prezes Zarządu GPW SA, zwrócił uwagę, że kluczem do rozwoju polskiej giełdy była przedsiębiorczość Polaków, ale duże znaczenie miały też inne kwestie opisane w książce, np.: indywidualne sukcesy emitentów, debiuty giełdowe, prywatyzacje, fuzje i przejęcia. Monografia ukazała się nakładem prestiżowego wydawnictwa Routledge i składa się z 16 tekstów różnych autorów, które powstały na podstawie badań przeprowadzonych na najnowszych danych i specjalnie na potrzeby tej książki. Jeden z rozdziałów na temat premii za przejęcie kontroli właścicielskiej został opracowany przez prof. Katarzynę Byrkę-Kitę i dr. Mateusza Czerwińskiego z Katedry Finansów i Bankowości oraz mgr. Karola Bulasińskiego ze Szkoły Doktorskiej. Współredaktorem publikacji jest prof. Dariusz Zarzecki z Katedry Finansów i Bankowości. Monografia jest dostępna w czytelni książek biblioteki ekonomicznej przy ul. Mickiewicza 64.

 

Pracownicy Instytutu Ekonomii i Finansów współpracują na wielu płaszczyznach i z różnymi podmiotami w obszarze finansów i wyceny przedsiębiorstw:

  • ekspertyzy prywatne i opinie sądowe,
  • projekty badawcze,
  • seminaria i warsztaty praktyczne oraz
  • działalność Stowarzyszenia Biegłych Wyceny Przedsiębiorstw w Polsce.