JM Rektor Uniwersytetu Szczecińskiego prof. dr hab. Waldemar Tarczyński powołał prof. dr hab. Igę Rudawską na Dyrektora Instytutu Ekonomii i Finansów na kadencję 2021-2024.

lll
Serdecznie gratulujemy i życzymy wszelkiej pomyślności podczas wykonywania swoich obowiązków.
kkk