Profesor Magdalena Zioło  otrzymała nagrodę Prezesa Polskiej Akademii Nauk za monografię: pt. „Finanse zrównoważone. Rozwój, ryzyko, rynek”, Wydawnictwo PWE, Warszawa 2020 r.

Nagroda Prezesa PAN za wybitne osiągnięcia naukowe w zakresie finansów jest przyznawana corocznie przez Prezesa Polskiej Akademii Nauk w drodze postępowania konkursowego organizowanego przez Komitet Nauk o Finansach PAN. Przedmiotem Konkursu w tym roku były prace naukowe z zakresu finansów opublikowane wyjątkowo z uwagi na uwarunkowania pandemiczne w 2019 i 2020 roku.

 

Nagroda została wręczona wirtualnie podczas Konferencji Katedr Finansów, która odbyła się w dniach 15-17 września 2020 r. w Szczecinie. Fundatorem nagrody w tym roku jest Polska Fundacja Przedsiębiorczości. Udział w wydarzeniu wzięli m.in. prof. Małgorzata Zaleska Przewodnicząca KNoF PAN, prof. dr hab. Romuald Zabielski – Wiceprezes PAN, prof. dr hab. Andrzej Buko – Dziekan Wydziału I Nauk Humanistycznych i Społecznych PAN oraz Marcin Pawłowski, Prezes Zarządu Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości.