W semestrze zimowym roku akademickiego 2021/2022 rusza Program Prewencyjny „STUDENT”, którego jednym z celów jest podniesienie świadomości studentów uczelni wyższych w zakresie negatywnych skutków zjawiska przestępczości ubezpieczeniowej.


Program realizowany jest w ramach współpracy Katedry Finansów Zrównoważonych i Rynków Kapitałowych Instytutu Ekonomii i Finansów Uniwersytetu Szczecińskiego z PZU SA i PZU Życie SA.

W ramach Programu przeprowadzony zostanie cykl 15-godzinnych warsztatów dotyczących problemu przeciwdziałania przestępczości ubezpieczeniowej. Wykłady poprowadzą eksperci rynku ubezpieczeniowego.

Program realizowany tylko na pięciu uczelniach wyższych w Polsce. Dlatego już dziś zgłosić swój udział. Pamiętaj, że liczba miejsc jest ograniczona!

Zgłoszenia prosimy kierować drogą elektroniczną:

  • dr Dariusz Pauch, dariusz.pauch@usz.edu.pl

Koordynatorzy Programu za ramienia Uniwersytetu Szczecińskiego:

  • dr hab. prof. US Anna Bera, anna.bera@usz.edu.pl
  • dr Dariusz Pauch, dariusz.pauch@usz.edu.pl