Serdecznie zapraszamy na interdyscyplinarną konferencję nt.:”PANDEMIA DEZINFORMACJI. Cóż to jest prawda?”, która odbędzie się 20 maja 2022 r w trybie hybrydowym.


Państwa wystąpienia, wypowiedzi, refleksje i uwagi zarówno o podłożu naukowym jak i „z życia wzięte” z pewnością wniosą znaczny wkład w poznanie i zrozumienie tej współczesnej i groźnej pandemii. 

Tematyka:

 • przyczyny i skutki dezinformacji
 • rola autorytetów w interpretacji informacji
 • dezinformacja w świetle prawa
 • serwisy społecznościowe w kształtowaniu świadomości użytkowników
 • mass media w kreowaniu baniek informacyjnych
 • edukacja medialna jako forma przeciwdziałania dezinformacji
 • etyka dziennikarska
 • wpływ jakości informacji na procesy gospodarcze
 • negatywne implikacje postprawdy i fake newsów
 • text mining – klucz do zrozumienia chaosu informacyjnego
 • statystyka jako narzędzie tworzenia obrazu rzeczywistości
 • zastosowanie metod naukowych do oceny jakości i wiarygodności informacji

Zgłoszenie tytułu wystąpieniu prosimy przesłać do 13.05.2022 r. na adres: grzegorz.wojarnik@usz.edu.pl


Szczegółowe informacje znajdują się w » ulotce «

Harmonogram