13 kwietnia 2023r.  Rada Instytutu Ekonomii i Finansów świętowała Jubileusz pracy zawodowej JM Rektora prof. dr hab. Waldemara Tarczyńskiego.


Z tej okazji
pragniemy jeszcze raz złożyć serdeczne gratulacje i wyrazy uznania. Niech to Święto będzie powodem do zadowolenia oraz bodźcem do dalszych równie efektywnych działań.