Miło nam poinformować, że Pani dr hab. Magdalena Zioło, prof. US z Instytutu Ekonomii i Finansów Uniwersytetu Szczecińskiego została członkiem Rady Programowej Polskiej Komisji Akredytacyjnej.

Przewodniczący Polskiej Komisji Akredytacyjnej – prof. dr hab. Stanisław Wrzosek powołał Radę Programową PKA w następującym składzie:

 • dr hab. Maria Próchnicka – Sekretarz PKA, Przewodnicząca Rady Programowej
  ;

Członkowie:

 • prof. dr hab. Dariusz Dolański
 • Kamil Lebnicki
 • Dominik Postaremczak
 • dr hab. Mieczysław Socha
 • dr hab. Magdalena Zioło
 • Izabela Kwiatkowska-Sujka

Do zadań Rady Programowej należy wsparcie operacyjne realizacji zadań PKA wynikających z jej publicznego statusu w zakresie:

 1. pozyskiwania obiektywnych informacji dotyczących skuteczności podejmowanych działań na rzecz realizacji misji PKA i służących analizie możliwości doskonalenia metod działania w oparciu o udokumentowane wyniki badań;
 2. wskazywania trendów, identyfikacji i upowszechniania dobrych praktyk, a także pokazywania utrwalonych nieprawidłowości, trudności organizacyjnych i interpretacyjnych mających służyć formułowaniu diagnoz, wniosków, rekomendacji i stanowisk odnoszących się do zapewnienia i doskonalenia jakości kształcenia w aspekcie instytucjonalnym, krajowym oraz międzynarodowym.

Serdecznie gratulujemy Pani Profesor i życzymy satysfakcji z udziału w pracach Rady.