Jesteś studentem lub doktorantem?  Przed Tobą ostatni rok studiów? Rozprawa doktorska? Twoje wyniki w nauce, osiągnięcia a także zaangażowanie w rozwój Szczecina, są wyjątkowe?  Weź udział w konkursie i dołącz do grona stypendystów bądź laureatów nagrody Prezydenta Miasta Szczecin!

Celem konkursu o przyznanie Nagrody Prezydenta Miasta Szczecin za najlepszą pracę naukową jest promowanie innowacyjnych prac związanych ze Strategią Rozwoju Szczecina, a w szczególności:

  • przyczyniających się do rozwoju lub promocji miasta;
  • zawierających oryginalne rozwiązania, które pozytywnie wpłyną na ożywienie regionu
  • inspirujących młodych i kreatywnych ludzi, którzy mogą mieć rzeczywisty wpływ na rozwój miasta

 

Nabór wniosków będzie trwał od 01 do 31 lipca 2020 r.

 

Prace na konkurs należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nagroda Prezydenta Miasta Szczecin za najlepszą pracę naukową” w kancelarii Biura Obsługi Interesantów Urzędu Miasta Szczecin pl. Armii Krajowej 1.

 

Szczegółowe informacje na stronie → stypendia.szczecin.eu 

Facebook