23.01.2023 r. w Cape Peninsula University of Techhnology, Cape Town, RPA zawiązała się grupa badawcza SCIEA, Social Capital Initative for Europe and Africa. Inicjatywa ma na celu dalszy rozwój współpracy projektowej, badawczo-aplikacyjnej, dydaktycznej oraz publikacyjnej. 

 
SCIEA to interkontynentalny social-hub – miejsce działań na rzecz kapitału społecznego i rozwoju tzw. life skills – umiejętności transferowalnych, społecznych i miękkich.  
 

Założycielami SCIEA są: Instytut Ekonomii i Finansów Uniwersytet Szczeciński; Cape Peninsula University of Technology, RPA i Hanseatic Institute of Technology and Applied Science, Douala, Kamerun.  
 

Koordynatorką działań SCIEA jest mgr Małgorzata Zakrzewska (Instytut Ekonomii i Finansów). 
 

Oprócz trwających działań aplikacyjnych, najbliższym działaniem SCIEA jest współorganizacja międzynarodowego wydarzenia „When the innovation meets the society” – konferencji i cyklu warsztatów o innowacjach społecznych (18-19.04.2023). 
 

Zapraszamy do współpracy. 

 

Logo: Katarzyna Czerenkiewicz (CC)