W dniu 30 listopada 2022 r. w Instytucie Ekonomii i Finansów odbyło się spotkanie z przedstawicielkami Institut Teknologi Sepuluh Nopember w Indonezji. Celem spotkania było omówienie możliwości wspólpracy pomiędzy Uniwersytetem Szczecińskim a ITS. Rozmowy dotyczyły możliwości kształcenia w ramach double degree oraz realizacji wspólnych projektów naukowo-badawczych.


W spotkaniu wzięli udział (od lewej): dr Mirela Romanowska, prof. US – Przewodnicząca zespołu na kierunku International Economics, dr Agnieszka Łopatka, dr hab. Rafał Nagaj – Przewodniczący zespołu na kierunku Economics and IT applications, Dewie Sakita Ardiantoto, S.T., MT., CPLM – Zastępca dyrektora Departamentu Zarządzania Biznesem w ITS Surabaya, Dr oec. HSG Syarifa Hanoum, S.T., MT., CSEP – Dyrektor Departamentu Zarządzania Biznesem w ITS Surabaya, dr hab. Jacek Buko, prof. US – Prodziekan ds. Jakości Kształcenia i Wdrażania Strategii Rozwoju, dr hab. Stanisław Hońko, prof. US – Przewodniczący Rady Naukowej, Put Sinansari – studentka Szkoły Doktorskiej US.