Serdecznie zapraszamy do udziału w I Ogólnopolskim „Szczecińskim Kongresie Młodych Naukowców LegalTech&FinTech”, który odbędzie się w dniach 21-22 maja 2022 w godzinach 9:00-18:00 w formie online na platformie Microsoft Teams.

 

Pierwszy dzień konferencji zostanie poświęcony tematyce LegalTech, drugi – tematyce FinTech. Wydarzenie skierowano do młodych badaczy i naukowców z zakresu dyscyplin naukowych obejmujących: nauki prawne, ekonomię i finanse, nauki o zarządzaniu i jakości, a także kierunków technicznych. W celu uatrakcyjnienia wydarzenia, a także nadania mu charakteru praktycznego zaplanowano uczestnictwo przedstawicieli firm technologicznych oraz związanych z finansami.

 

Ceremonia otwarcia i I dzień konferencji

II dzień konferencji

 

Program konferencji

 

Patronat nad wydarzeniem objęły następujące organizacje: „KRD” Krajowa Rada Doktorantów, Santander Universidades, Currenda, Currenda Lab, Cypherdog Security Inc, BTC Sp. z o.o.