Zapraszamy na szkolenie metodologiczne pt. „Wykorzystywanie sprzętu laboratoryjnego do prowadzenia eksperymentów w naukach społecznych”, które odbędzie się w Instytucie Ekonomii i Finansów Uniwersytetu Szczecińskiego. Organizatorem szkolenia jest Laboratorium Ekonomii Behawioralnej Uniwersytetu Szczecińskiego.

 
Termin szkolenia:
5-6.05.2022 r. i 11-12.05.2022 r. g. 12.00-15.15

Organizator szkolenia: Laboratorium Ekonomii Behawioralnej Instytutu Ekonomii i Finansów US

Miejsce szkolenia: Uniwersytet Szczeciński, Instytut Ekonomii i Finansów, ul. Mickiewicza 64, 71-101 Szczecin.

Osoba kontaktowa:  dr Piotr Szkudlarek, piotr.szkudlarek@usz.edu.pl

 

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z aparaturą badawczą znajdującą się w Laboratorium Ekonomii Behawioralnej Instytutu Ekonomii i Finansów Uniwersytetu Szczecińskiego oraz możliwością jego wykorzystania w badaniach społecznych.
 

Szczegóły szkolenia są dostępne w zamieszczonym poniżej programie szkolenia.

Program