Od 1 lipca 2020 r. w Katedrze Ekonomii realizowany jest projekt pod nazwą „Uniwersytet spotyka się z biznesem; Polsko-Niemiecki Campus Innowacyjny – innowacyjny projekt pilotażowy”, którego koordynatorem jest
mgr Agnieszka Łopatka. Jego głównym celem jest rozbudowanie i pogłębienie współpracy transgranicznej między  uczelniami wyższymi, przedsiębiorstwami  oraz administracją samorządową.

W celu realizacji powyższego założenia planowane jest utworzenie polsko-niemieckiego Campusu Innowacyjnego. W ramach funkcjonowania Campusu zostanie zorganizowanych 12 wykładów dla studentów dotyczących tworzenia, zarządzania i sukcesji przedsiębiorstw w Polsce i Niemczech. Zajęcia będą prowadzone przez nauczycieli akademickich oraz praktyków w siedzibach uczelni wyższych i przedsiębiorstw partnerskich. Ponadto planowane jest zorganizowanie 12 wizyt studyjnych w polskich i niemieckich  przedsiębiorstwach, których celem będzie zapoznanie studentów z specyfikacją działalności przedsiębiorstw funkcjonujących na transgranicznym rynku.  Projekt zakłada także przeprowadzenie badań naukowych dotyczących sukcesji przedsiębiorstw w Polsce i Niemczech. 

Dzięki  realizacji działań, projekt przyczyni się do efektywnego wykorzystania potencjału naukowo – biznesowego uczelni wyższych, przedsiębiorstw oraz administracji samorządowej.

 

Partnerami projektu są:

  • Hochschule Stralsund – University of Applied Sciences
  • Hochschule für nachhaltige Entwicklung Eberswalde
  • Unternehmervereinigung Uckermark
  • Uniwersytet Szczeciński

 

Program: Program Współpracy Interreg V A – Meklemburgia-Pomorze Przednie / Brandenburgia / Polska w ramach celu Europejska Współpraca Terytorialna EFRR

 

Okres realizacji 1.07.2020 – 30.06.2022